Foto nga Parada dhe Koncerti i Javës së Krenarisë 2022

21 09 2023