Nata e perfomancave Drag "Edhe n’Kosovë, edhe n’diasporë"

7 qershor

20:00 - 01:00

Teatri ODA

Nata e performancave do të shpalosë artin DRAG nëpërmjet performancave të mbretëreshave lokale dhe shtëpisë GeneVegas nga Gjeneva.


*Eventi do të jetë i mbyllur.

Ngjarje tjera

6 qershor

18:00 - 18:45

Hapja zyrtare e Javës së Krenarisë 2022

Hapja zyrtare e Javës së Krenarisë bëhet nën patronimin e Zyrës për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Kundër Diskriminimit - Zyra e Kryeministrit. Fjalë rasti: Vjosa Osmani, Presidente e Republikës së Kosovës (TBC) Albulena...

6 qershor

19:00 - 00:00

Eventi “LET’S PRIDE”

Eventi “Let’s Pride” do t'i bashkojë personat LGBTQI+, aleatët dhe palët e ndryshme të interesit në një mjedis të ngrohtë dhe të rehatshëm për të festuar diversitetin e personave LGBTQI+. Fjalë rasti: Adelina Rose, performuese drag Fatmire Kollçaku,...

7 qershor

10:00 - 13:00

Konferenca "Pranimi dhe njohja ligjore e personave LGBTQI+"

Konferenca “Pranimi dhe njohja ligjore e personave LGBTQI+” do të adresojë çështjen e pranimit të fëmijëve LGBTQI+ në familje dhe dhunës me të cilën ata/ato përballen, si dhe çështjen e (mos)përfshirjes së martesave së seksit të njëjtë në Kodin Civil. FFFjalë...

7 qershor

16:00 - 17:00

Aksion rrugor “EDHE N’SHTET, EDHE N’FAMILJE”

Përmes aksionit rrugor ju sjellim storiet e sfidave të personave LGBTQI+. Këto storie të pranimit të vetës tregojnë rezistencën që e kemi në një vend ku shoqëria dhe familja në thelb janë heteronormative dhe patriarkale. E njëkohësisht, përmes këtyre...

7 qershor

18:00 - 19:30

Ekspozitë & bisedë me artistë “Shpinë e gjejë kur t’dal pi shpisë”

Dualiteti nuk është asgjë e re në komunitetin LGBTQI+, dialektika e tij është pjesë qenësore e reziliencës së tij, e luftës së tij për vatër, për familje, për komunitet - e luftës së tij për dashuri. Kjo përballje me Tjetrin - është sfidë në mbarë botën....