PËR VULLNETARËT!

Nëse dëshironi të bëheni pjesë e ekipës organizuese të Prishtina Pride, të kontribuoni e të ecni krenarë me ne, plotësoni të dhënat e kërkuara në hapsirën në të djathtë.

Bashkohuni me ne

Deri më 31 12 2022

Thirrje për vullnetarë "Java e Krenarisë 2023"

Bashkohu