Udhëzimet e sigurisë

Luteni që sigurinë tuaj dhe të tjerëve gjithmonë ta mbani në rend të parë

Shoqëria Kosovare është e karakterizuar me pikëpamje kryesisht homofobike dhe konservatore, prandaj ne ju rekomandojmë që gjatë kremtimit të Javës së Krenarisë të festoni duke qenë gjithmonë vigjilent.

Dita e Paradës dhe Koncertit është më e rëndësishmja. Pas përfundimit të Paradës së Krenarisë dhe koncertit, të gjithë pjesëmarrësit udhëzohen të largohen nga zona përkatëse. Udhëzohen të gjithë që t'i largojnë materialet që simbolizojnë personat LGBTQI+ dhe Paradën e Krenarisë (flamujt, banerët dhe materialet e tjera promovuese).

Në rast se keni ndonjë pyetje, referojuni vullnetarëve dhe/ose stafit. Siguria e secilit/-ës është shumë e rëndësishme për ne.

Numrat emergjent:

192 - Policia e Kosovës

112 - Emergjenca