Udhëzimet e sigurisë

Pas përfundimit të Paradës së Krenarisë dhe koncertit, të gjithë pjesëmarrësit/-et udhëzohen të largohen nga zona përkatëse. Udhëzohen të gjithë që t'i largojnë materialet që simbolizojnë personat LGBTQI+ dhe Paradën e Krenarisë (flamujt, banerët dhe materialet e tjera promovuese).

Në rast se keni ndonjë pyetje, referojuni vullnetarëve dhe/ose stafit. Siguria e secilit/-ës është shumë e rëndësishme për ne.

Numrat emergjent:

192 - Policia e Kosovës

112 - Emergjenca