Publikimi i Raportit Rajonal të Sondazhit të Opinionit Publik dhe Diskutim me Aktivistët e Rajonit

9 qershor

14:00 - 15:30

Barabar Center, Grand Hotel, Kati IV

ERA LGBTI - Equal Rights Association for the Western Balkans and Turkey në partneritet me IPSOS Strategic Marketing kanë bërë një sondazh për të matur qëndrimet dhe perspektivat e publikut në lidhje me të drejtat LGBTIQ+. Hulumtimi shqyrton përvojat personale, qëndrimet ndaj të drejtave LGBTIQ+, opinionet për paradat e krenarisë dhe qëndrimet e partive politike ndaj personave LGBTIQ+. Prezantimi i këtij raporti do të pasqyrojë zhvillim social në Ballkanin Perëndimor, duke krahasuar me të dhënat e raportit të viti 2015.

Për të diskutuar rreth këtij raporti, aktivistë e aktiviste nga rajoni i Ballkanit Perëndimor (Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina) do të bashkohen dhe do të flasin se si qëndron situata në rajon kur vie puna te pranimi, toleranca dhe mosdiskriminimi i personave LGBTIQ+ nga shteti, shoqëria dhe familja. Tutje, vëmendje e veçantë do i kushtohet edhe problemeve me shëndet mendor që personat LGBTIQ+ i kanë në rajon si pasojë e diskriminimit sistematik, mospranimit dhe përjashtimit. 

*Eventi do të jetë i hapur për media. 

Ngjarje tjera

5 qershor

18:00 - 19:00

Hapja zyrtare e Javës së Krenarisë 2023

Hapja zyrtare e Javës së Krenarisë bëhet nën patronimin e Zyrës për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Kundër Diskriminimit - Zyra e Kryeministrit.   Fjalë rasti: Blert Morina, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Barazi...

5 qershor

19:00 - 23:00

Eventi “LET’S PRIDE”

Eventi “Let’s Pride” do t'i bashkojë personat LGBTIQ+, e të gjithë aleatët në një hapësirë të ngrohtë dhe të rehatshme për të nisur Javën e Krenarisë së bashku dhe duke festuar diversitetin e personave LGBTIQ+ me muzikë, dashuri dhe solidaritet! Fjalë...

6 qershor

10:00 - 13:00

Zbulim i Drejtësisë: Dialog për Qasje në Drejtësi për Komunitetet e Ndryshme Gjinor në Kosovë

Promovimi i të drejtave të LGBTIQ+ në Kosovë është një luftë sfiduese për shkak të një boshllëku mes ligjeve dhe pranimit nga shoqëria. Partitë politike hezitojnë të trajtojnë këto çështje, duke çuar në migrimin e individëve LGBTIQ+. Ky diskutim synon...

6 qershor

13:00 - 14:30

Diskutim Queer - Rrëfime personale për Shëndetin Mendor

Rrëfimet personale të aktivistëve të personave LGBTIQ+ Xheni Karaj dhe Lilith Zi vijnë si rezultat i nevojës për të normalizuar diskutimin e hapur mbi tema të shëndetit mendor. Ato do të ndajnë më shumë rreth sfidave të tyre dhe se si janë ballafaquar...

6 qershor

17:00 - 17:00

Ekspozita “4 muret tona”

Dy artiste nga Serbia, Jelena Vasiljevic dhe Minja Pavlovic, vijnë në Prishtinë për të shpalosur ekspozitën e tyre “4 muret tona”. Kjo ekspozitë, e shfaqur edhe në Serbi, vjen si kritikë e mungesës së hapësirës për ekspozim të artit të realizuar nga kreatorët...