"More Women", një audio ekspozitë e fuqishme për gratë queer

22 06 2024
U mblodhëm për "More Women", një audio ekspozitë e fuqishme që vuri ne qendër zërat e grave queer! Krahas homotransfobisë dhe mizogjinisë së sistematike, kjo ngjarje na kujtoi forcën dhe qëndrueshmërinë që kanë këto tregime personale - që shpesh mbesin në margjinë dhe të heshtura.


 Le të vazhdojmë të dëgjojmë, mbështesim dhe luftojmë për barazi.