Java e Krenarisë 2017 u mbajt më 06 tetor - 10 tetor nën sloganin “Në emër të dashnisë”.

Përgjatë kësaj jave u organizuan një sërë evenimentesh/aktivitetesh, përfshirë këtu:

• Hapja zyrtare e Javës së Krenarisë 2017;

• Lansimi i kampanjës "Raportimi i krimeve të urrejtjes kundër komunitetit LGBTI”;

• Queer Night – ekspozitë mbi historitë e personave LGBTQI+, poezi, performanca drag, shfaqje komike dhe këndim;

• Panel diskutimi me zyrtarë policorë, gjykatën penale dhe Institucionin e Avokatit të Popullit;

• Panel diskutimi me aktivistë mbi të drejtat e komuniteteve LGBTQI+ në rajon;

• Parada e Krenarisë