Java e Krenarisë 2021 u mbajt më 28 qershor - 1 korrik, ku nëpërmjet sloganit “Bashkë dhe Krenarë” bëri thirrje për solidaritet, barazi, drejtësi dhe ndryshim shoqëror.

Bashkë - sepse vetëm të bashkuar mund të arrijmë të krijojmë një shoqëri të barabartë dhe të dinjitetshme për të jetuar; Krenarë - sepse personat LGBTQI+ janë pjesë e pashmangshme e çdo segmenti shoqëror, dhe krenarë me orientimin dhe identitetin e tyre.

Përgjatë kësaj jave u organizuan një sërë evenimentesh/aktivitetesh, përfshirë këtu:

·        Hapja zyrtare e Javës së Krenarisë 2021 në ndërtesën e Qeverisë nën patronazhin
e Zyrës për Qeverisje të mirë, të Drejtat e Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Kundër Diskriminimit - Zyra e Kryeministrit.

·       Evenimenti "Let's Pride" që shënoi hapjen jozyrtare të Javës së Krenarisë për të festuar diversitetin e personave LGBTQI+;

·     Konferenca "Kodi Civil dhe Gjithëpërfshirja: Martesat e Seksit të Njëjtë", me panelin e parë "Qasja institucionale lidhur me Draft Kodin Civil" dhe panelin e dytë "Perspektiva ndërkombëtare në të drejtën për martesën e seksit ë njëjtë";

·         Diskutim: "Gratë lezbike, biseksuale, trans dhe queer në lëvizjen LGBTI+";

·         Natë filmi: "Holy Mess";

·         Performanca "A je çikë, a djalë!?";

·         Nata e performancave drag: "Balkan Ballroom";

·         Diskutim: "Shëndeti mendor në kushtet e pandemisë";

·         Ekspozita "Lule, mos më harro" nga Petrit Halilaj dhe Alvaro Urbano;

·         Shfaqje teatrale: "Unë jam vetë grua";

·         Parada e Krenarisë.